มอบแตนเบีบน อะซิโคเดส ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ตำบลบางน้ำจืด


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน ร่วมส่งมอบแตนเบีบน อะซิโคเดส ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ตำบลบางน้ำจืด ที่พบมีการระบาดของแมลงดำหนามเข้าทำลาย โดยมอบให้กับเกษตรกร สมาชิก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบางน้ำจืด จำนวน 15 ราย